WinMOVE

WinMOVE er specielt udviklet til forebyggelsescentre. Systemet giver medarbejderne et rigtig godt arbejdsredskab til at planlægge og dokumentere alle aktiviteter samt til at registrere borgernes fremmøder til aktiviteterne.

Om produkt

WinMOVE er udviklet i tæt samarbejde med medarbejdere i forebyggelsescentre, og er igennem tiden tilpasset og udvidet, når behovet opstod på grund af organisatoriske ændringer og ændrede arbejdsgange. Der er lagt stor vægt på brugervenlighed, og brugere på alle niveauer kan hurtigt lære at anvende systemet.

Når systemet startes hentes en meget informativ borgerliste, som præcist viser hvilke målgruppe, borgerne tilhører, og til hvilket forebyggelsescenter, de er tilknyttet. Ligeledes vises slutdatoer for aktiviteterne, som borgerne deltager i. Ved at farve datoerne rød, gul eller grøn fortælles hvilke informationer, der mangler inden forløbet er afsluttet.

Der kan sorteres og filtreres på alle oplysningerne i borgerlisten, og der kan nemt udtrækkes generel statistik. F.eks. kan det vises, hvor mange borgere der er oprettet i WinMOVE i en valgt periode, hvilket køn de tilhører, hvilken periode de har afsluttet aktiviteter osv.

Alle aktiviteter styres i en central aktivitetskalender, hvor medarbejderne fra hvert forebyggelsescenter løbende opretter hold til prøvetimer, fysisk træning og kostvejledning og kobler borgerne til holdene og efterfølgende registrerer om deltagerne er fremmødt, har meldt afbud eller er udeblevet.

Borgerne kan tilhøre en eller flere målgrupper, og i henhold til de målgrupper som de tilhører, kan de kobles til forskellige moduler og vælge at deltage i prøvetimer, fysisk træning og kostvejledning.
Der kan printes aftalebreve til deltagere, holdlister samt lister med valgte aktiviteter.

WinMOVE anvendes i alle forebyggelsescentre i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Aktivitetskalender:

 • Forebyggelsescentre
 • Aktiviteter for prøvetimer, fysisk træning og kostvejledning med angivelse af dato, tidspunkt, arrangør, sted, ansvarlig og antal max pladser
 • Holdlister med deltagernes navn, telefonnummer og status (fremmødt, afbud eller udeblevet)
 • Print af aktiviteter og holdlister

Borgere:

 • Deltagerliste: CPR-nummerr, navn, køn, postnummer, målgrupper, center, oprettelsesdato og slutdatoer
 • Stamdata: baggrund for henvendelse, samtykke, BMI, risikofaktorer og epikriser
 • Målgrupperne: motion, motion XL, samtaler om sundhed og alkohol og rehabilitering. Under hver målgruppe kan der vælges forskellige moduler, som giver adgang til gruppevejledning eller individuel vejledning og til aktiviteterne
 • Aktiviteterne: prøvetimer, fysisk træning og kostvejledning
 • Spørgeskemaer

Diverse:

 • Styring af medarbejdernes rettigheder
 • Udtræk af diverse statistikker