WinKon

WinKon er et system udviklet til Grønlands Fiskerilicens Kontrol, også kaldet GLFK. Systemet håndterer hele området omkring kontrolrapporter af kystnært fiskeri, havgående og udenlandsk fiskeri, Fangst og jagt, ferie og løn beregning og meget mere.

Om produkt

WinKon er et system udviklet specielt til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). Dette omfangsrige system sætter dem i stand til, håndtere dagligdagens arbejdsopgaver vedrørende kontrol af fiskeskibe, eftersyn af udstyr og meget mere. Der er udviklet særlige funktioner, der gør det muligt at indrapportere selv i områder, hvor der er dårligt internetforbindelse. Systemet er modulopbygget og indeholder samtidig administrations modul, hvor tidsregistrering, løn og ferie håndteres.

GFLK toplogoGFLK

GFLKs primære opgaver er en løbende kontrol af indsendte meldinger og logbøger, overvågning af alle fiskerfartøjers aktiviteter i grønlandsk farvand via et satellitbaseret overvågningssystem og ugentlige fangstmeldinger

Opgaven med kontrol og overvågning af fiskeri, fangst og jagt, er indenfor områderne

 • Kystnært fiskeri
 • Havgående og udenlandsk fiskeri
 • Fangst og jagt
 • Fiskeridata

GFLK varetager en række af opgaver inden for både administrativ kontrol og direkte kontrol af fiskeri og jagt. Hovedopgaverne, som GFLK varetager, er blandt andet:

 • Løbende kontrol af indsendte meldinger, logbøger og indhandlinger fra fiskefartøjer og indhandlingssteder.
 • Overvågning af fiskefartøjers aktiviteter i grønlandsk farvand og grønlandske fartøjer i internationalt farvand via et satellitbaseret overvågningssystem.
 • Kvoteopgørelser af fiskerier, der formidles videre til relevante organisationer og myndigheder. Disse opgørelser tager udgangspunkt i data fra meldinger, logbøger, landinger og indhandlinger.
 • Inspektionssejladser udført af fiskerikontrollørerne i det kystnære område, samt fiskeriobservatører ombord på havgående fartøjer samt kampagner i samarbejde med Arktisk Kommando.
 • Validering af grønlandske fangstattester vedrørende fiskeprodukter til eksport til EU.
 • Havnestatskontrol (Port State Control, PSC) og bekæmpelse af illegalt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU), samt internationale samarbejder bl.a. i Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) og North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC).
 • Bilaterale aftaler og kontrolsamarbejder.

Læs mere om GLFK HER