HD-eKJ

HD-eKJ er måske markedets bedste journalsystem, specialdesignet og udviklet til misbrugscentre og botilbud. Systemet indeholder også et unikt medicinmodul og lagerstyring - se mere under HD-medicin. HD-eKJ dokumenterer og optimerer det daglige arbejde med borgerne. Medicinordinationer kan sendes til FMK, og medicinordinationer kan hentes ned lokalt fra FMK.

Om produkt

Systemet er udviklet i tæt samarbejde med pædagogisk og sundhedsfagligt personale fra misbrugscentre og botilbud fra hele landet. Der er indbygget en styring af brugerrettigheder i henhold til brugernes faggruppe, så brugerne kun får adgang til de funktioner, som de helt præcist er autoriseret til. Der er lagt stor vægt på brugervenlighed, og brugere på alle niveauer kan hurtigt lære at anvende systemet.

I medicinmodulet er der tilkoblet en metadonvægt, som letter sundhedspersonalets arbejdsgang i forbindelse med udlevering af metadon. Se uddybende beskrivelse under HD-Medicin.

HD-eKJ er sikret af WinLOG, og brugerne logger sig på HD-eKJ igennem en adgangskontrol via en genvej over internettet, der etablerer en sikker og krypteret forbindelse til databasen, uanset hvilken afdeling man sidder i.

HD-eKJ anvendes af et stort antal kommuner i hele Danmark, samt i Grønlands selvstyre.

 

Klient stamdata

 • Klienterne registreres, indskrives og udskrives igen efter endt behandling
 • Opkobling til CPR-direkte, ændringer indlæses hver nat
 • Der kan sorteres og søges i klientoversigten på mange søgekriterier
 • Billedidentifikation
 • Førstegangssamtale
 • Samtykkeerklæringer oprettes med angivelse af samarbejdspartnere
 • Visitationsskema
 • Klienten kan opdeles i moduler (til brug for viderefakturering)
 • Fokuspunkter
 • Visitationsreferat, genereres automatisk på baggrund af skemadata – konklusion indtastes
 • Behandlingslog med punkterne mål, metode og status
 • Handleplaner
 • Egen læge
 • Eksterne kontakter oprettes
 • Alarmer

Skemadata

 • ASI og Follow Up skemaer, Compositescorer, HepC, IHM, NAB samt SMDB. Der er automatisk indberetning af SMDB-data.

Klient journal

 • Medarbejdere skriver egne journalkladder evt. på baggrund af skabelon
 • Kladden overføres til det endelige journalark med kategori, stikord, dato og tid
 • Journalark oprettes også ved at oplysninger automatisk overføres fra de øvrige moduler
 • Der kan søges i journalen på dato, kategori og stikord
 • Ny aftale kan bookes via journalen
 • Igangværende projekt: Talegenkendelse

Breve

 • Breve oprettes på baggrund af skabeloner og flettes med adressedata fra klienten, samarbejdspartnere eller eksterne kontakter
 • Breve overføres til afdelingens administrative udbakke til videre behandling
 • Afsendte breve overføres til klientarkiv i PDF-format med beskrivelse og søgeord

Indskanning

 • Dokumenter skannes i PDF-format og kobles til klient
 • Beskrivelse og stikord vedhæftes og alt overføres til klientens arkiv

Arkiv

 • Der kan søges i klientens arkiv eller i afdelingens arkiv på tværs af alle klienter
 • Arkiveret brev eller dokument kan vises og udskrives.

Medicinmodul

Administration

 • Information om afdelinger og medarbejdere
 • Rettighedsstyring på medarbejdernes faggruppeniveau
 • Rettighedsstyring til administration
 • Adresser på samarbejdspartnere vedligeholdes
 • Skabeloner til breve, journaler og referater oprettes
 • Lægemiddelkataloget opdateres automatisk hver weekend og bruges til opslag
 • Håndkøbsmedicin vedligeholdes og bruges til opslag
 • Oversigt med medicin, der skal godkendes af lægen vises

Referater

 • Hver medarbejder kan oprette kladde i forskellige kategorier på baggrund af skabeloner
 • Medarbejdernes referatkladder samles, justeres og godkendes
 • Godkendt referat overføres til endeligt referat og låses mod ændringer
 • Blokmarkeret tekst kan overføres til valgt klients journal

Fællesdagbog

 • Hver medarbejder kan skrive sin egen kladde
 • Færdig kladde overføres til fællesdagbogen, hvorefter den åbnes for alle medarbejdere
 • Blokmarkeret tekst kan overføres til valgt klients journal

Rapporter

 • Adviseringer, kontrollister, betalingslister og medicinlister

 

Windows10

 

Kundereference

Danmarks Statistik (DST)

Afdelingsleder Privatøkonomi og Velfærd

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17
CVR 17150413

dst@dst.dk
www.dst.dk

Læs Reference