HD-BVC

HD-BVC er et system, der er specielt udviklet til børnevægtcentre. Systemet giver medarbejderne et rigtig godt arbejdsredskab til at dokumentere og optimere det daglige arbejde med børnene og til at lave aftaler og udtrække statistik.

Om produkt

HD-BVC er udviklet i tæt samarbejde med medarbejderne i et børnevægtcenter og anvendes af alle faggrupper til at styre kalenderaftaler og fremmøder samt til registrering af journaler og helbredsoplysninger.

Der er lagt stor vægt på brugervenlighed, og brugere på alle niveauer kan hurtigt lære at anvende systemet. Fra børnelisten er det nemt og hurtigt at finde frem til et barn, da der kan sorteres og filtreres i data på mange forskellige søgekriterier.

Aftalelisten viser alle de aftaler der er oprettet til børnene, både de historiske og de fremtidige, og aftalerne kan markeres som fremmødte, afbud eller udeblivelse. Der kan sorteres og filtreres på alle oplysninger i listen.

Der udarbejdes detaljerede handleplaner for hver barn med opsætning af mål, hjemmeopgave for familien, hjemmeopgave for teamet og status på forløb.

Når børnene fremmøder registreres en del helbredsoplysninger, så man kan følge udviklingen i børnenes vægttab og generelle helbredstilstand. Ligeledes udfyldes en hel del spørgeskemaer med det formål at kunne udtrække statistiske oplysninger. På baggrund af dette kan der bedre blive evalueret og lavet forbedringer på den fremtidige indsats.

BVC anvendes i Center for Børn og Unges Sundhed (CBUS) i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

 

Børnemodulet:

 • Børneliste med sortering og filtrering
 • Aftaleliste med sortering og filtrering
 • Stamdata samt oplysning om henviser, sundhedsplejerske, læge, forældre, søskende og skole
 • Helbredsoplysninger med målinger, blodprøver og medicin
 • Handleplaner med mål, hjemmeopgave for familie og teamet samt status på forløbet
 • Journaler opdelt på kategorier iht. faggrupper
 • Spørgeskemaer grupperet på helbred, kost og motion samt familie- og gruppesamtaler
 • Samtykkeerklæringer med angivelse af samtykkepartnere, læge, socialforvaltning, osv.
 • Kalenderaftaler med angivelse af dato og tid samt om det er møde eller aktivitet
 • Dokumenter, breve med flettekoder

 

Diversemodulet:

 • Aftaletype, aftaledatoer og de specifikke aftaler, som børnenes aftaler kobles til
 • Skabeloner, journal-, brev-, handleplans- samt samtykkeskabeloner
 • Udtræk af dagens aftaler
 • Diverse opslagsoplysninger samt centerdata, journalkategorier mv.
 • Udtræk af statistik, BVC-statistik, SIF-statistik samt helbreds-statistik