Brancher

Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med private og offentlige kunder, og systemerne er derfor meget brugervenlige og fleksible. Selv uerfarne brugere kan betjene dem, og brugerne kan i samarbejde med HD-Support tilpasse systemerne, når ændringer i omgivelserne kræver det.

Vi har udviklet flere regionale, nationale og internationale databaseløsninger til hospitaler inden for kræftsygdomme og forskning. Vi har også udviklet databaseløsninger til forskellige typer af institutioner inden for det offentlige som fx misbrugscentre, forsorgshjem og herberg. Løsningerne er modulopbyggede og indeholder alt det, som du skal bruge i forbindelse med dokumentation og registrering. Alle vores databaseløsninger er sikret med sikkerhedssystemet WinLOG. Det betyder, at alle data er forsvarligt sikret i henhold til dataloven. Den nyeste version WinLOG 3.5 kører på alle platforme og håndterer nemt meget store og komplekse databaser.

Sygehussektoren

Kirurgiske og medicinske afdelinger, laboratorier og forskningsenheder.

(WinHNPCC, WinDCCD, CIMA, WinLAB, EpiCom, WinPOLY)

Socialforvaltninger

Misbrugscentre til stof- og alkoholbehandling samt botilbud.

(HD-eKJ, HD-Medicin)

Sundhedsforvaltninger

Børnevægtcentre og forebyggelsescentre.

(HD-BVC, WinMOVE)

Skatteforvaltninger

Kontrolforanstaltninger ved jagt og fiskeri i Grønland.

(WinKON)

Private organisationer

Alkoholbehandlingscentre og fiskesalgsafdelinger.

(LAF, WinFisk)

Psykiatrien

Psykiatriske hospitaler og socialpsykiatriske bofællesskaber.
(WinPAS)