...at samle og sikre data

Vores produkter

DBQ Statistik

HD-DBQ er et statistik udtræksmodul som kobles direkte på HD-eKj eller HD-Medicin. Det giver dig mulighed for at lave udtræk af data på kryds og tværs af databasen. Måske du mangler en hurtig oversigt over antal aktive forløb i en given periode. Eller overblik over indskrevne eller udskrevne i en valgfri periode.
Betalingslister og en masse mere...

Se produkt

FMK

HD-Medicin og HD-eKJ er fuldt integreret med FMK (Det Fælles Medicinkort). Sundhedsfaglige medarbejdere kan se oplysninger om borgerens medicin. Der er tale om en 2-vejskommunikation til FMK, så du kan sende ordinationer til FMK, oprette recepter samt trække medicinordinationer ned til lokalt medcinkort.

Se produkt

HD-eKJ

HD-eKJ er måske markedets bedste journalsystem, specialdesignet og udviklet til misbrugscentre og botilbud. Systemet indeholder også et unikt medicinmodul og lagerstyring - se mere under HD-medicin. HD-eKJ dokumenterer og optimerer det daglige arbejde med borgerne. Medicinordinationer kan sendes til FMK, og medicinordinationer kan hentes ned lokalt fra FMK.

Se produkt