Produkter

HD-Support tilbyder en lang række forskellige produkter til vores kunder. Mangler du et konkret produkt, så kontakt os for nærmere information. Vi kan tilpasse alle vores løsninger, så de passer præcist til den opgave, du sidder med. Og vi tager gerne imod udfordringer…

FMK

Nu lancerer vi både HD-Medicin og HD-eKJ med fuld integration med FMK (Det Fælles Medicinkort). Her kan sundhedsprofessionelle - se oplysninger om borgerens medicin. Der er tale om en 2-vejskommunikation til FMK, så du kan både kan sende ordinationer til FMK, og trække ordinationer ned lokalt.

Se produkt

HD-eKJ

HD-eKJ er måske markedets bedste journalsystem, specialdesignet og udviklet til misbrugscentre og botilbud. Systemet indeholder også et medicinmodul og lagerstyring - se mere under HD-medicin. HD-eKJ dokumenterer og optimerer det daglige arbejde med klienterne. Medicinordinationer kan sendes til FMK, og medicinordinationer kan hentes ned lokalt fra FMK.

Se produkt

Metadonvægt

Metadonvægten er et unikt produkt som er udviklet for at optimere og lette arbejdsprocessen. Metadonvægten henvender sig til misbrugsbehandlere og personale på Misbrugscentre der udleverer flydende Metadon. Undgå ømme skuldre, arme og dumme arbejdsstillinger, og få præcis dosering hver gang.
Se produktvideoen

Se produkt

HD-Medicin

HD-Medicin er et system til medicinordination, udlevering af medicin samt lagerstyring. Til misbrugscentre og botilbud, som i forvejen har et journalsystem. Markedets bedste medicinmodul. Nu også med fuld integration til Det Fælles medicinkort (FMK)

Se produkt

EPICOM

Mere end 3 millioner mennesker skønnes at leve med Inflammatory bowel disease (IBD).
Forekomsten er stigende i den vestlige verden og IBD er lige så hyppig som insulinafhængig diabetes.
Forskning på tværs af landegrænser.

Se produkt

Heroinprojektet

I forbindelse med Heroinprojektet i Danmark, har HD-Support udviklet et medicin modul der gør det nemt at håndtere både udlevering af Diacetylmorfin og indberetning til Lægemiddelstyrelsen.
Se produktvideoen

Se produkt

WinLOG

WinLOG er et sikkerhedssystem, som databaser med følsomme persondata kan kobles til og beskyttes så dataloven overholdes. WinLOG og tilkoblede databaseløsninger kan afvikles på flere platforme og lokale netværk samt via internettet.

Se produkt

WinKon

WinKon er et system udviklet til Grønlands Fiskerilicens Kontrol, også kaldet GLFK. Systemet håndterer hele området omkring kontrolrapporter af kystnært fiskeri, havgående og udenlandsk fiskeri, Fangst og jagt, ferie og løn beregning og meget mere.

Se produkt

Novavi LAF

LAF systemet som dagligt benyttes af Fonden Novavi, er et journalsystem som på mange måder minder om vores system HD-eKJ. LAF er integreret med C5 Navision, og indeholder en række regnskabsmæssige funktioner.

Se produkt

WinLAB

WinLAB er et laboratoriesystem, der anvendes til registrering af mutationer og polymorfier, fundet ved genetiske analyser af forskellige gener fra prøver taget fra patienter med arvelige anlæg fra forskellige sygdomskategorier.

Se produkt

WinHNPCC

WinHNPCC er et system, der er udviklet til det nationale HNPCC-register, til registrering af familier og patienter med arvelig coloncancer. Familierelationer registreres med henblik på udredning samt det forebyggende og opsøgende arbejde.

Se produkt

WinDCCD

WinDCCD er et system, der er udviklet til registrering af nationale data om inflammatoriske tarmsygdomme. Dansk Gastroenterologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab forenedes i 2001 om dannelsen af en national Dansk Crohn Colitis Database (DCCD).

Se produkt

HD-BVC

HD-BVC er et system, der er specielt udviklet til børnevægtcentre. Systemet giver medarbejderne et rigtig godt arbejdsredskab til at dokumentere og optimere det daglige arbejde med børnene og til at lave aftaler og udtrække statistik.

Se produkt

WinMOVE

WinMOVE er specielt udviklet til forebyggelsescentre. Systemet giver medarbejderne et rigtig godt arbejdsredskab til at planlægge og dokumentere alle aktiviteter samt til at registrere borgernes fremmøder til aktiviteterne.

Se produkt