Novavi LAF

HD-Support har udviklet LAF systemet specielt til Novavi, og det benyttes dagligt af medarbejdere på Novavi ambulatorierne i hele landet.
Det er et elektronisk journalsystem som har flere ligheder med systemet HD-eKJ.
LAF er integreret med C5 Navision, og indeholder en række regnskabsmæssige funktioner. Ligeledes er en sundhedskort scanner integreret i projektet.

Om produkt

LAF er grundstenen i det daglige arbejde hos Novavi. Her holdes der styr på aftaler, fremmøder, medicinudlevering, fakturering og meget mere. LAF er på medicindelen også integreret med Det Fælles Medicinkort (FMK). Systemet er desuden integreret med C5 Navision. I tillæg har vi udviklet en Sundhedskort terminal, hvor brugerne tjekker ind med deres sygesikringskort/sundhedskort, når en borger ankommer til en aftale i et ambulatorie.

Kunder

novavi_blaa_rgb

Fonden Novavi

Fonden Novavi har 60 års erfaring med alkoholbehandling og har aktiviteter indenfor mange forskellige områder, der alle relaterer sig til misbrugsbehandling og følgerne af misbrug.

  • Gratis og anonym alkoholbehandling i Novavi Ambulatorierne
  • Gratis og anonym stofbehandling i Novavi Ambulatorierne
  • Bosted til misbrugsramte i Novavi Pensionatet
  • Hjælp til pårørende i Novavi Ambulatorierne
  • Gratis behandlingstilbud til pårørende børn, unge og familier i Novavi Ung Revers
  • Misbrugsbehandling i fængsler og arresthuse i Novavi Krim
  • Misbrugsbehandling for unge i Novavi Stofrådgivningen

Læs mere om Novavi HER


Sundhedskort Terminal

Billede1

Når en borger ankommer til en aftale, kan de hurtigt og nemt foretage en selvbetjening uden at forstyrre sekretæren. Samtidig får behandleren besked om deres ankomst via en pop up på sin skærm.

HD-Support har udviklet og igangsat denne selvbetjeningsløsning rundt på Novavi ambulatorierne. Det afvikles på små Linux pi-enheder tilkoblet en scanner og med integration til LAF systemet.