...at samle og sikre data

Vores produkter

FMK

Nu lancerer vi både HD-Medicin og HD-eKJ med fuld integration med FMK (Det Fælles Medicinkort). Her kan sundhedsprofessionelle - se oplysninger om borgerens medicin.

Se produkt

HD-eKJ

HD-eKJ er et journalsystem, der er udviklet til misbrugscentre og botilbud. Systemet indeholder også et medicinmodul og lagerstyring - se mere under HD-medicin. HD-eKJ dokumenterer og optimerer det daglige arbejde med klienterne.

Se produkt

Metadonvægt

Metadonvægten er et unikt produkt som er udviklet for at optimere og lette arbejdsprocessen. Henvender sig til misbrugsbehandlere og personale på Misbrugscentre der udleverer Metadon.
Se produktvideoen

Se produkt